Met Stichting Wensulance bieden wij mensen met een ernstige en/of chronische ziekte en mensen die in hun (pré-)terminale levensfase verkeren op een professionele en comfortabele manier liggend vervoer aan. De medewerkers van Stichting Wensulance werken met veel toewijding en door hun jarenlange ervaring weten zij zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Ieder jaar komen zij zelf met een voorstel van wat ze nodig hebben en wat hier de kosten van zijn. Door middel van rapportages houden de medewerkers van Stichting Wensulance u op de hoogte van hun bestedingen.

Zowel het bestuur, als ook alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers bedanken wij iedereen hartelijk voor jullie steun!

Hieronder de inkomsten en uitgaven van Stichting Wensulance van de afgelopen jaren: