Doneer en maak wensen mogelijk

De Stichting Wensulance is voor haar inkomsten helaas volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. Om het werk van Stichting Wensulance ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren, zijn we afhankelijk van uw bijdragen. U kunt Stichting Wensulance financieel steunen d.m.v. een éénmalige bijdrage. Of mogen wij misschien vaker op uw financiële steun rekenen d.m.v. een vast bedrag per maand? Zonder uw donaties is ons werk helaas niet mogelijk.

Niet alleen financiële steun is mogelijk, maar ook ondersteuning d.m.v. diensten en/of producten is welkom. Een andere mogelijkheid is dat u, of uw bedrijf een sponsoractie op touw zet, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Stichting Wensulance.

Onze “wensvragers” en onze vrijwilligers rekenen op u.

Rekeningnummer NL96 INGB 0006 6161 17 of NL49 RABO 0301 2396 57 t.n.v. Stichting Wensulance

Maak wensen mogelijk!

Maak wensen mogelijk!